Kadry - EIP Sp. z o.o.

Kadry

W zakresie obsługi kadrowej realizujemy następujące usługi:

  • przejęcie prowadzonych przez Klienta teczek osobowych lub utworzenie dokumentacji personalnej,
  • prowadzenie oraz administrowanie dokumentacją kadrową,
  • prowadzenie pełnej dokumentacji stosunku pracy (umów o pracę i umów cywilnoprawnych) oraz dokumentacji potwierdzającej zmianę warunków zatrudnienia zgodnie z wymaganiami Kodeksu Pracy,
  • określanie wymiaru urlopów wypoczynkowych i ich ewidencja,
  • administrowanie dokumentacją związaną z absencją pracowników (urlopy, zwolnienia lekarskie),
  • realizację sprawozdawczości dla Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie dotyczącym danych kadrowych,
  • określanie uprawnień do wypłaty odpraw i odszkodowań,
  • przygotowanie dokumentów dotyczących kar i nagród.