Korzyści z zewnętrznego finansowania IT - EIP Sp. z o.o.
 
Strona główna EIP Finansowanie Inwestycji IT Korzyści z zewnętrznego finansowania IT

Korzyści z zewnętrznego finansowania IT

Zewnętrzne finansowanie inwestycji IT to m.in. :

  • łatwy i szybki dostęp do nowoczesnych technologii,
  • szybszy rozwój przedsiębiorstwa, zwiększenie jego przewag konkurencyjnych i możliwość elastycznego reagowania na zmiany rynkowe i technologiczne,
  • obciążenia finansowe związane z finansowaniem inwestycji proporcjonalne do skali inwestycji i możliwości przedsiębiorstwa, co pozwala na utrzymanie płynności finansowej inwestora,
  • możliwość przeznaczenia wolnych środków na bieżącą działalność przedsiębiorstwa.