Księgowość - EIP Sp. z o.o.

Księgowość

W ramach obsługi księgowej oferujemy naszym Klientom usługi w zakresie:

  • prowadzenia ksiąg, na podstawie dowodów księgowych czy ksiąg rachunkowych,
  • gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
  • przygotowywania i składania wymaganych sprawozdań okresowych,
  • sporządzania deklaracji podatkowych oraz pomocy w kontaktach z urzędami skarbowymi.

Jesteśmy uprawnieni do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, dysponujemy certyfikatami księgowymi oraz stosownymi wpisami na listę doradców podatkowych. Możemy się również wykazać kilkuletnim doświadczeniem w usługowym prowadzeniu księgowości na rzecz podmiotów gospodarczych oraz listą kilkuset zadowolonych Klientów.