Strona główna EIP Outsourcing usług księgowych

Outsourcing usług księgowych

W świadczenia usług outsourcingu usług księgowych zapewniamy:

  • doskonałą jakość usług doradczych i księgowych przy obniżonych kosztach związanych z prowadzeniem obsługi (etaty księgowe),
  • redukcję wydatków związanych z aktualizacją specjalistycznej wiedzy księgowej oraz wyposażeniem stanowisk pracy (oprogramowanie, sprzęt),
  • redukcję ryzyka prowadzenia działalności księgowej w wyniku przeniesienia odpowiedzialności na EIP Finanse,
  • optymalizację sposobu zarządzania finansami,
  • stały dostęp do naszych specjalistów, szybkie uzyskiwanie wyczerpujących wyjaśnień i odpowiedzi na pytania związane z obowiązującymi regulacjami prawnymi,
  • pewność przestrzegania obowiązujących regulacji prawnych,
  • poufność dokumentacji finansowej i płacowo-kadrowej poprzez ograniczenie liczby osób mających w firmie wgląd do danych o wynagrodzeniach,
  • dedykowanego opiekuna, przypisanego do wskazanego Klienta.