Płace - EIP Sp. z o.o.

Płace

Usługi EIP w zakresie administracji płac obejmują:

 • naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami regulaminu wynagradzania obowiązującego u Klienta (przygotowywanie list płac),
 • obsługę umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych,
 • informowanie pracowników o wysokości wynagrodzeń, pobranych składkach na ubezpieczenia oraz zaliczkach na podatek dochodowy,
 • sporządzanie raportów o wpłaconych zaliczkach na podatek dochodowy (cyklicznie wg zapotrzebowania Klienta),
 • obsługę deklaracji ZUS DRA i raportów imiennych,
 • przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • obsługę deklaracji PFRON,
 • realizację obowiązków związanych ze sprawozdawczością GUS w zakresie wynagrodzeń,
 • rejestrację w ZUS pracowników Klienta,
 • przygotowywanie deklaracji rocznych,
 • realizację raportów dotyczących kosztów wynagrodzeń poszczególnych jednostek organizacyjnych Klienta,
 • przygotowywanie dla pracowników rocznych informacji o dochodach lub rocznych rozliczeń podatku.