Cel projektu - EIP Sp. z o.o.

Cel projektu

Celem projektu jest znaczne usprawnienie dotychczasowej działalności firmy poprzez digitalizację jej zasobów, wdrożenie zaawansowanych i innowacyjnych rozwiązań IT, które obejmą swoim zasięgiem zarówno obszar wewnętrznej działalności firmy, jak i relacje z partnerami. Diametralnej zmianie ulegnie proces współpracy z partnerami; digitalizacja dokumentacji oraz wprowadzenie narzędzi komunikacji elektronicznej pozwoli na znaczne usprawnienie procesu bieżącej obsługi, oraz zdecydowaną poprawę jakości tej obsługi. Głównymi elementami projektu będzie więc stworzenie całościowej i kompletnej infrakstruktury technologicznej tj. zarówno od poziomu sprzętowego (komputery, serwerownia) jak i informatycznego (oprogramowanie, system ERP, B2B), która stanie sie punktem wyjścia dla szkoleń pracowników przygotowujących do pracy w nowym środowisku.