Deprecated notice: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /system/mbstring.php on line 151
Deprecated notice: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /system/mbstring.php on line 151
Deprecated notice: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /system/mbstring.php on line 151
Deprecated notice: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /system/mbstring.php on line 151
Deprecated notice: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /system/mbstring.php on line 151
Deprecated notice: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /system/mbstring.php on line 151
Deprecated notice: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /system/mbstring.php on line 151
Deprecated notice: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /system/mbstring.php on line 151
Deprecated notice: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /system/mbstring.php on line 151
Deprecated notice: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /system/mbstring.php on line 151
Deprecated notice: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /system/mbstring.php on line 151
Deprecated notice: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /system/mbstring.php on line 151
Deprecated notice: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /system/mbstring.php on line 151
Deprecated notice: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /system/mbstring.php on line 151
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /system/functions.php:122) in /system/libraries/Template.php on line 174 Ogłoszenia - EIP Sp. z o.o.

Ogłoszenia

W ramach projektu realizujemy zakupy towarów i usług zgodne z zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-projektowym. W tej sekcji bedziemy publikować informacje o poszczególnych postępowaniach ofertowych realizowanych zgodnie z zasadami przejrzystosci i konkurencyjnosci.

 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/9/2011 z dnia 1 września 2011

 

W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie i integracja platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy EIP Finanse a jej partnerami biznesowymi w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością EIP FINANSE zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty cenowej na dostarczenie 3 komputerów przenośnych typu laptop wraz z systemem operacyjnym oraz pakietem biurowym.

 

Treść zapytania

 

 

 

 

Informacja o wyborze dostawcy do Zapytania ofertowego nr 1/9/2011 z dnia 01 września 2011

 

Uprzejmie informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:Galaxy Jacek Michalski.

[nbsp

Zapytanie ofertowe nr 1/2011 z dnia 19 października 2011

 

W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie i integracja platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy EIP Finanse a jej partnerami biznesowymi w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością EIP FINANSE zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty cenowej dla opracowania analizy przygotowawczej w zakresie stworzenia specyfikacji systemu IT, koncepcji systemu B2B wraz z określeniem funkcjonalności i specyfikacji w zakresie architektury systemu.

 

Treść zapytania

 

Informacja o wyborze dostawcy do Zapytania ofertowego nr 1/2011 z dnia 19 października 2011

 

Uprzejmie informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Ortega Sp. z o.o.

 

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2011 z dnia 16 listopada 2011

 

W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie i integracja platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy EIP Finanse a jej partnerami biznesowymi w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością EIP FINANSE zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie: wyposażenie serwerowni w sprzęt komputerowy i sieciowy wraz z oprogramowaniem.

 

Treść zapytania

Informacja o wyborze dostawcy do Zapytania ofertowego nr 2/2011 z dnia 16 listopada 2011

 

Uprzejmie informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:Galaxy Jacek Michalski.

  

Zapytanie ofertowe nr 1/1/2012 z dnia 31 styczeń 2012

 

W związku z realizacją projektu pt. „Stworzenie i integracja platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy EIP Finanse a jej partnerami biznesowymi w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością EIP FINANSE zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie: zakup i wdrożenie platformy B2B wraz z odpowiednimi komponentami zgodnie z dokumentacją projektową.

Treść zapytania

 

Uzupełnienie informacji do Zapytania ofertowego nr 1/1/2012 z dnia 3 lutego 2012

  

W związku z realizacją projektu pt. „Stworzenie i integracja platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy EIP Finanse a jej partnerami biznesowymi w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością EIP FINANSE uprzejmie informuje, że termin składania ofert w odpowiedzi na Zapytanie nr 1/1/2012 został przesuniety na 6 lutego 2012 roku na godzinę 16.00. 

 

 

Informacja o wyborze dostawcy do Zapytania ofertowego nr 1/1/2012 z dnia 31 stycznia 2012

 

Uprzejmie informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Ortega Sp. z o.o.

 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012 z dnia 22 maja 2012

 

 

W związku z realizacją projektu pt. „Stworzenie i integracja platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy EIP Finanse a jej partnerami biznesowymi” w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością EIP FINANSE zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie: wykonanie materiałów promocyjnych w formie katalogów zawierających informacje o udziale środków UE w projekcie.

Treść zapytania

Z powodu braku ofert powyższe postepowanie zostaje unieważnione.


Zapytanie ofertowe nr 1/8/2012 z dnia 6 sierpnia 2012

 

W związku z realizacją projektu pt. "Stworzenie i integracja platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy EIP Finanse a jej partnerami biznesowymi" w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością EIP FINANSE zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty cenowej na zakup usługi doradczej w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa dla potrzeb realizacji B2B - określenie nowych procedur, systemu zarządzania, określenie stanowisk, podział obowiązków oraz procesów wewnętrznych.

  

Treść zapytania

 

Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012 z dnia 6 sierpnia 2012

  

 

W związku z realizacją projektu pt. "Stworzenie i integracja platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy EIP Finanse a jej partnerami biznesowymi" w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością EIP FINANSE zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty cenowej na zakup usługi eksperckiej polegającej na doradztwie w zakresie wdrożenia systemu B2B z ERP i CRM w przedsiębiorstwie.

 

Treść zapytania

 

 

Zapytanie ofertowe nr 3/8/2012 z dnia 6 sierpnia 2012

 

W związku z realizacją projektu pt. "Stworzenie i integracja platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy EIP Finanse a jej partnerami biznesowymi" w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością EIP FINANSE zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty cenowej na zakup usługi eksperckiej w zakresie wdrożenia elektronicznego biura podawczego i integracji z repozytorium oraz podpisem elektronicznym.

Treść zapytania

Zapytanie ofertowe nr 4/8/2012 z dnia 6 sierpnia 2012

 

 

W związku z realizacją projektu pt. "Stworzenie i integracja platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy EIP Finanse a jej partnerami biznesowymi" w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością EIP FINANSE zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty cenowej na zakup szkolenia specjalistycznego dla 10 pracowników w zakresie obsługi stworzonego systemu B2B, nowych procedur w firmie, podziału obowiązków i zmian w sposobie funkcjonowania przedsiębiorstwa.

  

 

Informacja o wyborze dostawcy do Zapytania ofertowego nr 1/8/2012 z dnia 6 sierpnia 2012

 

Uprzejmie informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: MFC Sp. z o.o.

 

Informacja o wyborze dostawcy do Zapytania ofertowego nr 2/8/2012 z dnia 6 sierpnia 2012

 

Uprzejmie informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: MFC Sp. z o.o.

 

Informacja o wyborze dostawcy do Zapytania ofertowego nr 3/8/2012 z dnia 6 sierpnia 2012

 

Uprzejmie informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Ortega Sp. z o.o.

 

Informacja o wyborze dostawcy do Zapytania ofertowego nr 4/8/2012 z dnia 6 sierpnia 2012

 

Uprzejmie informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Ortega Sp. z o.o.